Privacybeleid voor liquiddetailer.com

  1. Inleiding

Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verwerken als u klant of gebruiker bent van onze webshop. We beschrijven ook waarom en hoelang we uw gegevens bewaren en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking ervan. Daarnaast vermelden we informatie over de partijen waarmee we samenwerken en ons beleid met betrekking tot de beveiliging van deze gegevens.

  1. Juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens

We hebben uw gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en Liquid Detailer, zoals de aankoop van een product of uw recht op garantie. We kunnen uw gegevens ook gebruiken bij een gerechtvaardigd belang, waarbij we altijd uw privacy in het oog houden. Dit geldt voor verschillende doeleinden, waaronder reviews, bezoek van liquiddetailer.com, accountbeheer, nieuwsbrieven en e-mailcommunicatie, en social media. Daarnaast kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

  1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

Liquid Detailer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. We bepalen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. U kunt contact met ons opnemen via mail (liquiddetailer@gmail.com).

  1. Partijen waarmee uw gegevens worden gedeeld

We delen uw gegevens alleen met andere partijen als dat echt nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Dit omvat:

Logistieke partners: Voor de bezorging van uw bestellingen.

Betaalpartners: Voor het afhandelen van betalingen.

IT-dienstverleners: Voor het onderhouden van onze systemen.

Reviewplatforms: Voor het verzamelen van feedback over onze diensten.

Deze partijen mogen uw gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Liquid Detailer. In verdachte situaties zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met overheidsinstanties. We verkopen nooit uw gegevens aan derden.

  1. Waar slaan wij uw gegevens op?

We slaan uw gegevens op in beveiligde databases met strenge beveiligingsmaatregelen. Vrijwel alle gegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen.

  1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk. Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd. Factuur- en betaalgegevens bewaren we 7 jaar voor belastingdoeleinden. Klachten bewaren we 5 jaar.

  1. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door liquiddetailer.com. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar liquiddetailer@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Cookies

Op de website van liquiddetailer.com gebruiken we functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om websitebezoeken te monitoren en de website te optimaliseren. We maken gebruik van Google Analytics, waarvoor we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en waarbij we privacyvriendelijke instellingen hanteren. Daarnaast maken we gebruik van andere cookies, zoals die voor reviews. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen via uw browserinstellingen.

  1. Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact met ons opnemen via liquiddetailer.com.